Montované textilné Haly Tatralan

Haly

1. OBLÚKOVÉ HALY

Hala oblúková

Oblúkové haly - tento typ montovanej haly nájde širokú škálu uplatnenia. Základ tvorí nosná oceľová konštrukcia ktorá je vytvorená s oblúkovými priehradovými nosníkmi. Tento typ konštrukcie umožňuje vysokú variabilitu našich montovaných hál, a aj ich prípadné neskoršie predĺženie alebo skrátenie.

 

2. HALY S ROVNÝMI BOKMI

Hala s rovnými bokmi

Haly s rovnými bokmi - hlavnou výhodou montovanej haly ,kde je efektívne využitá celá podlahová plocha haly .Táto výhoda je neoceniteľná zvlášť keď sa hala používa ako sklad paliet ukladaných na seba.

 

3. VEĽKOPRIESTOROVÉ STANY

Velkopriestorový stan

Velkopriestorové stany - jedná sa v podstate o veľké party stany. Konštrukcia je vytvorená z hliníkových profilov , umožńujúcich ľahkú manipuláciu , rýchlu montáž alebo demontáž .

 

Prenájmy hál – haly ponúkame aj k prenájmu. Rozmery a typy hál sú predmetom jednania so zákazníkom , všetko sa rieši dohodou .